Özgeçmiş

Erol Demir Kimdir ?

Kişisel Bilgiler
İsim : Erol  Demir
Doğum  Tarihi : 01  Şubat 1961
Uyruğu : T.C.
Eğitim : Yüksek  Lisans, İnşaat Mühendisliği, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, 1988
    Lisans, İnşaat Mühendisliği, Orta Doğu Teknik  Üniversitesi, Ankara, 1984

 

        

Diller  ve Düzeyleri: Konuşma Yazma Okuma
İngilizce Çok  İyi Çok  İyi Çok  İyi
Türkçe Anadili    

 

Diğer  Eğitim
  “Statik-Betonarme  Proje Üretimi ve Denetimi”  semineri,  İnşaat  Mühendisleri Odası, 2001, Ankara.
  “Binalarda Isı, Ses, Su Yalıtımı” semineri,  Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2001, Ankara.
  “GIS Temelleri” kursu, Cook College, Rutgers,  The State Universty of New Jersey, 1998, ABD.
  “ArvView Programı ile Haritalama” kursu, Cook  College, Rutgers, The State Universty of New Jersey, 1998, ABD.
  “Doğal Kaynaklar ve Çevre Yönetimi” konulu bir  yıl süreli eğitim, Rutgers, The State University of New Jersey, Fulbright –  Humprey Fellowship Programı, 1997 – 1998, ABD.
  “Katı Atıkların Bertaraf Edilmesi” konulu  seminer, 1996, ODTÜ, Ankara.
  “İnşaat Mühendisliğinde Geotekstil ve Geomembran  Uygulamaları” konulu seminer, 1993, ODTÜ, Ankara.
  “Zeminlerin İyileştirilmesi” konulu seminer,  1992, ODTÜ, Ankara.
  “İleri Su Arıtma Tesisleri Tasarımı” ve “İleri  Çevre Kimyasalı” konulu Çevre Mühendisliği bölümü dersleri, özel öğrenci  olarak, 1992, ODTÜ, Ankara.
  “Kentsel İçmesuyu Temini” konulu 12 haftalık  diploma kursu, Türkiye-İngiltere Teknik İşbirliği Bursu Çerçevesinde, 1991,  Lougborough University of Technology, İngiltere.

 

Profesyonel  Kuruluşlara Üyelik:
  İnşaat  Mühendisleri Odası, İMO.
  American  Water, Works Association, AWWA.

 

İş Deneyimi:
Tarihler : 2000 –  2013
İşveren :

HidroLink Mühendislik Müşavirlik İnş. Ltd. Şti.

Pozisyon : Proje  Müdürü

 

 

Tarihler : 1999 -  2000
İşveren : İller  Bankası
Görev  Tanımı :

TİP 1235 Otobüs Terminali Projesi

 

Tarihler : 1998 –  1999
İşveren : İller  Bankası 7. Bölge Müdürlüğü
Pozisyon :

İnşaat  Başmühendisliği

Görev  Tanımı :

Ön yeterlilik ve ihale değerlendirme komisyonu üyesi

 

Tarihler : Mayıs  1998 – Haziran 1998
İşveren : New  Jersey Çevre Koruma Kurumu-NJDEP.
Görev  Tanımı :

New  Jersey Eyaletinin su temini, kanalizasyon, drenaj ve katı atık gibi kentsel ve  çevresel projelerinin incelenmesi için profesyonel eğitim çalışması.

 

Tarihler : Ocak  1998 – Mayıs 1998
İşveren : Birleşmiş  Milletler / UNDP (SEED-Uluslararası Sular)
Görev  Tanımı :

UNDP  de Nil nehri havzası paylaşım sorunları çözüm grubunda profesyonel staj.

 

Tarihler : 1995 –  1997
İşveren : İller  Bankası 18. Bölge Müdürlüğü
Pozisyon :

Bölge  Müdür Yardımcısı

Görev  Tanımı : Bölgedeki  66 belediyenin kentsel altyapı projelerinin yönetimindeki değişik görevlerden bazıları:
    Bartın içme suyu projesi
    Zonguldak belediye binası projesi
    Seyitler Otel Projesi
    Zonguldak içme suyu projesi
    Karabük kanalizasyon projesi
    Karabük atıksu arıtma tesisi projesi
    Kastamonu içme suyu ve kanalizasyon projesi

 

Tarihler : Nisan  1991- Temmuz 1991
İşveren : Thames  Water Plc., İngiltere.
Görev  Tanımı :

Su  kaynakları ve Çevre Yönetimi, Mali program yönetimi, proje yönetimi, tasarım,  yapım ve devreye alma konularında profesyonel eğitim.

 

Tarihler : 1986 –  1991
İşveren : İller  Bankası Genel Müdürlüğü İçme suyu Dairesi Başkanlığı
Görev  Tanımı :

Gelibolu,  Çorum, Gürgentepe, İkizce, Isparta gibi birçok içme suyu projelerinin etüd,  fizibilite, proje, ihale, yapım ve devreye alma konularında değişik görevler.